Privacy Statement

Privacy Statement

Wij willen dat je behalve veilig kunt leven door onze technische beveiligingsoplossingen, ook veilig gebruik kunt maken van onze website en diensten. Daarom houden wij ons streng aan de wettelijke voorschriften en willen wij je hier ook goed en duidelijk over informeren.

In deze Privacy Statement leggen we daarom uit welke gegevens wij verzamelen, hoe we hiermee omgaan en met wie je contact op kunt nemen bij vragen omtrent dit onderwerp.

1. Instantie en functionaris gegevensbescherming

VMT security systems B.V. gevestigd aan de Ondernemingsweg 27, 1422 DZ Uithoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Statement en is bereikbaar via onderstaande contactgegevens:

Contactgegevens
VMT security systems B.V.
Ondernemingsweg 27
1422 DZ Uithoorn
info@vmt-security.eu
Tel 0297-583270
KvK 30214342

Functionaris gegevensbescherming
VMT security systems B.V. heeft geen functionaris gegevensbescherming aangesteld.

2. Verwerking persoonsgegevens

VMT security systems B.V. verwerkt van jou onderstaande persoonsgegevens:

  • Geslacht;
  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • (Mobiel) Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Soort dienst(en) die je bij ons afneemt.

Als je solliciteert op een vacature bij VMT security systems B.V. kan het ook zijn dat wij je vragen de volgende extra informatie aan ons te verstrekken:

  • – CV, begeleidende brief en referenties;
  • – Geboortedatum en identificatienummer;
  • – Pasfoto.

Duur van de opslag

De gegevens worden bewaard voor de duur van de overeenkomst welke je met ons hebt afgesloten.

Online activiteiten kinderen
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vmt-security.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Doel verwerking persoonsgegevens

VMT security systems B.V. verwerkt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens. Zonder deze gegevens zou het onmogelijk zijn om onze diensten uit te voeren. VMT security systems B.V. maakt bij de verzamelde gegevens geen gebruik van profilering of geautomatiseerde besluitvorming.

Alle persoonsgegevens worden alleen verwerkt met jouw toestemming, ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan of omdat verwerking noodzakelijk is om met jou in contact te komen.

Wij verwerken deze via de onderstaande functionaliteiten:

Contactformulier
Wanneer je het contactformulier invult met een vraag of opmerking dan is het van algemeen belang dat wij je persoonsgegevens verwerken, zodat we het antwoord op je vraag of opmerkingen kunnen terugkoppelen.

Offerteaanvraag

Wanneer je een offerteaanvraag doet via onze website/mail/telefonisch, verwerken wij de gegevens uitsluitend voor het opstellen van een passende vrijblijvende offerte of voor het verstrekken van gewenste productinformatie.

4. Delen van persoonsgegevens met derden

VMT security systems B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De door ons verzamelde gegevens worden niet aan ‘derde land’ verstrekt, daar alle informatie wordt opgeslagen in Nederlandse datacenters.

5. Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, over te dragen of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, over te dragen, of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VMT security systems B.V.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een bestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Verzoek indienen
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vmt-security.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine-readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), Paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klacht indienen
VMT security systems B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen

6. Beveiligingsmaatregelen

VMT security systems B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

We beveiligen jouw persoonsgegevens met behulp van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de kans op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, verstrekking en wijzigingen te minimaliseren.

Onze waarborgen omvatten bijvoorbeeld firewalls, gegevensversleuteling en autorisatiebeheer voor informatietoegang.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@vmt-security.eu

Tweestapsverificatie

De persoonsgegevens die door VMT security systems B.V. worden bewaard zijn beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd.

Deze code dient vervolgens gebruikt te worden tijdens het inlogproces en is zo optimaal beveiligd

Software
Onze hosting en opslag servers zijn voorzien van verschillende soorten beveiligingssoftware. Zo is er een firewall geïnstalleerd om alle poorten te beheren en wordt de server dagelijks gescand op infecties door een virusscanner.

Verbinding
Door middel van een zogenoemd SSL-encryptie is de verbinding tussen je browser en onze server optimaal beveiligd. Alle gegevens worden namelijk versleuteld verzonden. Een beveiligde verbinding is te herkennen aan “https” en het (groene) hangslotje in de adresbalk.

7. Cookies

VMT security systems B.V. gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Aan de hand van deze cookies zijn geen persoonsgegevens traceerbaar. Wij maken gebruik van onderstaande soorten cookies op onze website.

Functionele cookies
VMT security systems B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Analytische cookies
De site gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen om de site verder te kunnen verbeteren. Hiervoor is een databewerkingsovereenkomst met Google gesloten, verder is gegevensuitwisseling met andere Google diensten uitgeschakeld en IP adressen worden geanonimiseerd. De namen van deze analytics cookies beginnen met “_ga”. Gegevens geassocieerd met cookies worden door Google na 26 maanden verwijderd.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Je kunt de registratie en verwerking van deze gegevens door Google overigens ook voorkomen, door de volgende browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

8. Log-bestanden

Bij iedere toegang tot onze website worden gebruiksgegevens door de betreffende internetbrowser doorgegeven en in protocolbestanden, de zogenaamde server-logfiles opgeslagen. De daarbij opgeslagen datarecords bevatten de volgende gegevens: datum en tijdstip van de oproep, naam van de opgeroepen website, IP-adres, de verzonden hoeveelheid gegevens, product- en versie-informatie van de gebruikte browser. Deze logfile-datarecords gebruiken wij als afweer tegen aanvallen, bijvoorbeeld in het kader van zogenaamde distributed denial-of-service-aanvallen (DDoS), die erop gericht zijn om de toegang tot onze website door een overbelasting met aanvragen te blokkeren.

9. Wijzigingen

VMT security systems B.V. kan om diverse redenen dit Privacy Statement wijzigen. Het is daarom raadzaam dit Privacy Statement periodiek te raadplegen. De meest actuele versie van ons Privacy Statement vind u altijd op de website van VMT security systems B.V.
Deze versie van ons Privacy Statement is geldig vanaf 11 mei 2018.